Страница 1 2  3  4  5  6  7

Арт - проект "РИСУЕМ ВСЕМ МИРОМ"

Первая выставка участников совместного творчества состоялась 25 и 26 июня 2011г.  в рамках акции "Лето с Добролюбовкой" на площадке перед Архангельской областной научной библиотекой им. Н.А.Добролюбова.

Подготовили и провели акцию Юрий Латухин и Юрий Пуканов. В художественной акции приняло участие 326 человек. Каждый участник был официально зарегестрирован, сфотографирован, получил на память магнитик, а весь процесс коллективного творчества был снят на видеокамеру. За время проведения акции было создано четыре полотна, которые представлены в арт-галерее библиотеки  на 3 этаже.

 

 
 

 

Картина №1
Картина №2
 
Картина №3
Картина №4
АВТОРЫ КАРТИН:

Латухин Ю.Б., Пуканов Ю.В., Кобылина В.С., Кобылин Э.Б., Мурашова Г.В., Труфанова Л.Н., Никонова А.А., Никонов М.А., Никонов А.А., Шалыгина И.С, Шалыгина В.А., Артемьева К.С., Михайловская В.Д., Акентьев А.М., Антипин А.И., Никонова О.В., Валентюкевич В.В., Тяпуева Н.А, Титова Г.П., Витязева О.А., Носов А.В., Вторыгина Е.А, Латухина А.Ю., Латухина И.А, Петрова И.А., Стёпина О.Г., Зинькова С.А., Попова М.П., Ильин О.С., Преловская Т.Б, Соколов Н.Я., Сысоева М.А., Лысоченко М.Н., Корчаженская А.А., Трофименко В.Г., Ломтева И.А., Воловик О.А., Мультан О.С., Шелуданов Р.Ф., Зверева С.Н., Нечепуренко С.Н., Нечепуренко Т.И., Фейст Н.В., Гильдебрант Г.В., Дьячкова Н.В., Дьячкова М.А., Шабанова Ю.А., Шабанов М.Е., Горлова А.Ю., Анисимова Н.В., Анисимов С.А, Анисимова Е.А., Анисимова Л.А., Слудная О.В., Слудная В.В., Короткова О.Б, Ерпулёва К.Р., Кузнецова К.В., Лукичёва А.В., Кармакулова Л.Ю, Рогачёва М.С., Стрежнёв А.О., Панфилова В.С., Куприянов Н., Дорофеев И., Чемакин М., Волошин К.В, Сидоров С.А., Сидоров П.С., Тагирова Е., Евдокимова О.Г., Керусов Д.А., Тропичева А., Тропичева Е.И., Фалевский А.Н., Фалевская Л.С., Белугина Д., Борщёва П., Пчельникова А., Белова Н.В., Белова А.П., Ревина А., Ревина Н.А., Чиркова Д.А., Охотникова Е.В., Шонбина И.Г., Шабанов Д.С., Полуянова Ю., Полуянова С.Ю., Заглядов Ф.В., Заглядов Г.Ф.. Заглядов Е.Ф., Кузнецова Л.В., Глебова О.В., Попова В.Г., Лохова Е., Бельков А.В., Бакова Ю.Г., Старжинская Е.А, Платонова Т.А., Станкевич Л.Ф., Пугачёва М.Г., Трофименко А.Ю., Истомин Р.М., Меснин В.В., Сокотов Н.И., Гудкова Л.А., Титова Л.А., Титова Е., Челпанов С.Г., Медведева Н.В., Медведев В., Олейникова Г.А., Кияткина Н.В., Лукичёва А., Лукичёва А.В., Бакалова Л.В., Иванов Д.С., Савицкая Н.Н., Богомолов Е.В., Овсянников В.В., Щетнёв Н.А., Щитиков Д.В., Науменко Л.П., Шубина М., Шубина Н.В.,Тюстин А.А., Тюстина Д.А., Пролётов Ю.А., Шубина А.С., Отяковский Н.С., Тарасов В.А., Семёнов И.А., Косарева В.С., Изотова А.Д., Крехалева Т.В., Захарова Р.Д., Захарова Е.В., Поздняков В.В., Заборских А.В., Акентьева С., Носкова А.А., Харлина Е.В., Волосова Т.В., Голотвин Н.А., Голотвина Н.Е., Голотвин К.Н., Чистякова И.Л., Кузнецова А., Харитонова Н.С., Кучумов Д.Л., Хиле Н.А., Хиле А.И., Хиле Г.А., Ушакова В.М., Ерина Ф.В., Ломакина В.В., Ломакина М.В., Бобков С.С., Шестаков А.В., Дерябин Н., Поплавский В.А., Насницина Е.А., Насницин П., Соловьёва Л.Г., Соловьёва А.Н., Демешина Т.Н., Терентьева О.В., Васильев Ю.Н., Васильева И.В., Васильев А.Ю., Хидулова Г.А., Рокшина А.А., Кривополенова А.В., Кривополенов И.И., Яковлева У.С., Яковлева Л.В., Горбаненко Е.В., Горбаненко Ю.В., Андронов Д.Е., Андронова Д.Д., Дёгтева А.Н., Старицина Е., Лобанова Е.В., Николаенко О.А., Николаенко Т., Васильчук А.Н., Васильчук П.А., Шестаков В.И., Коточигова А.В., Дмитров В.В., Холопова Л.Д., Холопов Д.Н., Холопова М.А., Шестакова Н.В., Капчикова К.В., Менщикова Е.П., Чернова Н.А., Плетенёва А.А., Милетьев Н.А., Захланина О.В., Безумов А.В., Фомина В.Э., Малыгина Е.А., Олейник П.В., Верховцева Т.., Поздеева К.А., Поздеева А.И., Пушкарёв Д.С., Лукьянов А.А., Зубкова А.Д., Зубкова Н.В., Зубков Д.Г., Забелина М.Б., Забелина А.К., Фёдорова А.А., Махнов М.В., Махнова Т.А., Кулинова С.Г., Швецова О.Л., Ломаева Е.Н., Гурьева Е.И., Гурьева В.А., Куликов М.А., Корельская М.И., Корельская Ю.Е., Труфанова А.С., Труфанова Н.В., Труфанова О.С., Драгончук А.Е., Драгончук А., Веснина О.А., Георгиевский Н.Е., Георгиевская Е.Н., Зарубина Е.М., Ершова Ю.Д., Макеева К.С., Осотова Ю.Г., Ильенко П.Д.,Лагунова Л.Ю., Лагунова Е.А., Голубков А.В., Голубков М.А., Сущинская М.М., Сахарова А.И., Артемьева Е.Р., Артемьев С.Г., Дементьева Т.Г., Острых А.А., Острых Г.К., Савченкова М.В., Голубев М.А., Голубев С.М., Сафонова Н.А., Дедюрина Е.В., Воробьёва П.М., Петрашов Д.Н., Петрашова Е.Г., Анциферов Д.А., Анциферов А.А., Олонкин Р.А., Олонкина И.В., Звягина Е.Н., Звягина А.В., Кучин А.А., Кучина А.А., Весёлкова О.Е., Весёлкова М.Е., Попов К.С., Тюлина И.В., Предеина А.Н., Магзанурова А.Ш., Алексеев Е.В., Савин В. А., Плющева В.А., Плющева В.А., Сухорукова Н.А., Сухоруков В.Г., Лопко М.А., Харькин Е.А., Горох Е.В., Яргина А.С., Барский А.А., Барский А.А., Воробьёва М.С., Бридько А., Горбатовский А.А., Шумилова А.С., Микрюкова Т.Г., Кузнецов С.Д., Пономарёва Л.Б., Макарова О.В., Макарова А.А., Бельшев И., Судакова В..

 

 

Главная
Контакты


Используются технологии uCoz